Privacy


Voor de inhoud verantwoordelijk:
What a WOK B.V.
Directeur: Arjan Kropman
Jonkerbosplein 52
6534 AB
Nederland

info@whatawok.nl
Tel. +31242404000
KVK nummer: 72205911
Kamer van Koophandel: Arnhem
www.whatawok.nl

Concept & Design:
hellweiss Kreativ GmbH, www.hellweiss.at

Ontkenning
Met het oog op de technische kenmerken van internet kan de authenticiteit, juistheid en volledigheid van het aangeboden niet worden gegarandeerd. Er zal informatie worden verzameld. Er is ook geen garantie voor de beschikbaarheid of werking van deze website en de inhoud ervan. Elke aansprakelijkheid voor directe, indirecte of andere schade, ongeacht de oorzaak, die voortvloeit uit het gebruik of de onbeschikbaarheid van de website. Voor zover wettelijk toegestaan, zijn gegevens en informatie op deze homepage uitgesloten. De inhoud van deze homepage is auteursrechtelijk beschermd. De informatie is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik. Elk volgend gebruik, met name opslag in databases, duplicatie en elke vorm van commercieel gebruik en openbaarmaking aan derden - zelfs in delen of in herziene vorm - is zonder de toestemming van hellweiss Kreativ GmbH verboden.

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maakt. Deze website (inclusief uw IP-adres) wordt verzonden naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. Google krijgt deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit voor website-exploitanten samen te stellen en om meer aan de website toe te voegen. Google kan deze informatie ook overdragen aan derden, indien wettelijk vereist of als derden deze gegevens namens Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres met andere gegevens verbinden. U kunt de installatie van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen. In dit geval kunt u echter mogelijk niet alle functies van deze website volledig gebruiken. U stemt in met de verwerking van gegevens over u door Google op de hierboven beschreven manier en voor het hierboven vermelde doel.

PRIVACYVERKLARING VOOR CORPORATE KLANTEN, LEVERANCIERS EN ANDERE BEDRIJFSPARTNERS
Releasedatum: 16.05.2018
Laatste update: 16.05.2018

1. INTRODUCTIE
Dit privacybeleid ( "Note") beschrijft hoe What a wok ( "wij" etc. "ons", "onze") werkt als verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens en welke maatregelen en procedures beschermen voor uw persoonlijke gegevens. Het verstrekken van deze informatie is verplicht op grond van EU Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 ("GDPR"). Deze kennisgeving vormt geen contractuele overeenkomst tussen u en ons en kan indien nodig door ons worden gewijzigd.

2. JURIDISCHE BEWERKING
We verwerken uw persoonlijke gegevens alleen in de volgende gevallen:
(a) als u ons uw toestemming hebt gegeven;
(b) om u / uw werkgever onze producten of diensten te bieden;
(c) om een verzoek van u of van uw werkgever te beantwoorden;
(d) om de zakelijke relatie met u of uw werkgever te onderhouden;
(e) om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen.
Als letter (a) van toepassing is, kunt u uw toestemming op elk gewenst moment intrekken door een aanvraag in te dienen in overeenstemming met sectie 11.

3. WELKE PERSOONSGEGEVENS
3.1 We verwerken de volgende persoonlijke gegevens over u:
(a) naam, e-mailadres en andere contactinformatie;
(b) informatie over uw professionele rol, functie en / of positie;
(c) details over uw voorkeuren voor marketingevenementen of marketingmateriaal;
(d) informatie over uw toegang tot onze gebouwen en toegang tot onze systemen en websites; en
(e) uw berichten, feedback of deelname aan enquêtes en enquêtes.

3.2 In sommige gevallen hebben we uw persoonsgegevens voor commerciële of operationele redenen nodig, om de zakelijke relatie met u / uw werkgever te behouden, om onze producten of diensten aan u / uw werkgever te verstrekken of om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen. Als u ons uw persoonlijke gegevens niet verstrekt, zijn we mogelijk niet in staat om onze relatie met u / uw werkgever te onderhouden of u / uw werkgever onze producten of diensten te verstrekken.

3.3 Wij doen er alles aan om de juistheid en volledigheid van de persoonlijke informatie die we bewaren te waarborgen en om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke informatie altijd up-to-date is. U kunt hier een belangrijke bijdrage aan leveren door ons onmiddellijk op de hoogte te stellen als uw persoonlijke informatie verandert of als u vindt dat wij onjuiste persoonlijke informatie over u hebben (zie hoofdstuk 9). Wij zijn niet verantwoordelijk voor verliezen als gevolg van defect, nep.

4. WE HEBBEN PERSOONSGEGEVENS
Meestal verzamelen we uw persoonlijke gegevens op basis van de informatie die u / uw werkgever aan u / uw werkgever verstrekt als onderdeel van onze zakelijke relatie. Dit gebeurt meestal in de volgende gevallen: u / uw werkgever stuurt ons e-mails en andere correspondentie, visitekaartjes, formulieren en documenten die u / uw werkgever inschrijft op onze nieuwsbrief over marketing of marktgegevens of als uw bevoegde vertegenwoordiger. Gebruik van uw werkgever; U / uw werkgever geeft ons inloggegevens waarmee u / uw werkgever toegang heeft tot onze producten of diensten namens u of namens uw werkgever.

We kunnen ook persoonlijke informatie verzamelen van andere bronnen, waaronder gelieerde ondernemingen, kredietbureaus en organisaties voor fraudepreventie, evenals overheidsdocumenten.

5. HOE GEBRUIKEN WE PERSOONSGEGEVENS
In het kader van onze zakelijke relatie met u / uw werkgever en de levering van onze producten en diensten aan u / uw werkgever, verwerken wij uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:
(a) de vereiste producten of diensten aan u / uw werkgever te verstrekken;
(b) reageren op berichten of berichten van u / uw werkgever;
(c) reclame- en marketingmateriaal te bieden over onze producten en diensten die van belang kunnen zijn voor u / uw werkgever;
(d) het beheren, ontwikkelen en verbeteren van onze producten, diensten, verkooppunten, IT-systemen en websites;
(e) controleren en verifiëren van de naleving van wettelijke vereisten en eigen beleid en normen;
(f) naleving van onze wettelijke en regelgevende verplichtingen en gerelateerde applicaties op mondiaal niveau, inclusief audits en rapportageverplichtingen aan overheids- en internationale toezichthouders;
(g) het opsporen van witwaspraktijken, financiële en kredietcontroles en het voorkomen en opsporen van fraude en criminaliteit;
(h) administratieve doeleinden met betrekking tot beveiliging en toegang tot onze systemen, onze gebouwen, onze platforms, websites en applicaties;
(i) rechterlijke beslissingen afdwingt en onze rechten uitoefent en / of verdedigt;
(j) andere legitieme zakelijke doeleinden;
(k) Andere doeleinden die zijn toegestaan of vereist onder de toepasselijke wetgeving.

6. OPENBAARMAKING VAN PERSOONSGEGEVENS
In geen geval zullen wij uw persoonlijke informatie verkopen, verhuren of verhandelen. We geven uw persoonlijke gegevens alleen door aan de volgende ontvangers:
(a) bedrijven die door u zijn goedgekeurd of aangewezen;
(b) derden die namens u onze persoonlijke informatie verwerken (bijvoorbeeld onze systeemproviders, inclusief cloudproviders);
(c) derden die uw persoonlijke informatie in hun eigen naam verwerken om namens u (of onze leveranciers) een dienst aan u of uw werkgever te leveren;
(d) ondernemingen die witwaspraktijken, kredietrisico's, fraudepreventie, criminaliteit of soortgelijke diensten aanbieden, met inbegrip van financiële instellingen, kredietbureaus en regelgevende instanties aan wie dergelijke informatie wordt verstrekt;
(e) derden aan wie we onze rechten of plichten overdragen of toewijzen;
(f) potentiële kopers aan wie wij een deel van onze activiteiten of activa verkopen; en
(g) Regeringen, toezichthouders, wetshandhavingsinstanties, toezichthouders op de effectenbeurs of rechtbanken, indien vereist of vereist om dit te doen onder de toepasselijke wetgeving.

7. DAAROM BESCHERMEN WE UW PERSOONSGEGEVENS
We doen er alles aan om uw persoonlijke gegevens veilig te bewaren en te beschermen. We zullen passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen onopzettelijke of ongeoorloofde vernietiging, verlies, wijziging, openbaarmaking of toegang.

8. UW RECHTEN MET BETREKKING TOT PERSOONLIJKE GERELATEERDE GEGEVENS
8.1 Als u:
(a) uw persoonlijke informatie bijwerkt, wijzigt of verwijdert of een kopie ontvangt van uw persoonlijke gegevens die door ons worden bewaard; of
(b) ons gebruik van uw persoonlijke informatie die door ons wordt gehouden, beperkt of beëindigt;
U kunt contact met ons opnemen zoals beschreven in sectie 11 en een aanvraag indienen.
8.2 In de hierboven genoemde situaties kunnen we van u verlangen dat u een identiteitsbewijs overlegt. Stuur ons een kopie van een geldig identificatiedocument zodat we aan onze beveiligingsverplichtingen kunnen voldoen en ongeoorloofde openbaarmaking van gegevens kunnen voorkomen.

9. OPSLAG VAN UW PERSOONSGEGEVENS
We bewaren uw persoonlijke gegevens slechts zolang als nodig is om het doel waarvoor ze zijn verzameld te vervullen of om te voldoen aan wettelijke of regelgevende vereisten of intern beleid.

10. UPDATE OF VERANDERING VAN DIT PRIVACYBELEID
We kunnen gedeelten van deze kennisgeving aanpassen of bijwerken om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving of om herziene interne werkwijzen te integreren. U wordt niet per se onmiddellijk op de hoogte gesteld van een dergelijke wijziging. Zorg er daarom voor dat u deze kennisgeving regelmatig controleert op eventuele wijzigingen of updates.

11. DIT IS WAAROM U ONS KUNT CONTACTEREN
Als u vragen hebt over de inhoud van deze notitie of uw persoonlijke gegevens, of als u een aanvraag voor uw persoonlijke gegevens wilt indienen, kunt u als volgt contact met ons opnemen:
E-mail: privacy@fnl.nl